odznaka sesto.svg

Procedura zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym Sesto Senso

Konsument dokonujący zakupów w sklepie internetowym może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony przez siebie towar bez podania przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, kiedy weszliście Państwo w posiadanie towaru lub w jego posiadanie weszła osoba trzecia, inna niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek poinformować obsługę sklepu o swojej decyzji np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sestosenso24.pl lub w formie oświadczenia złożonego na piśmie i wysłanego na adres Sesto Senso Sp. J., ul. Jana Szczyrki 8-10, 54-426 Wrocław.

Mogą państwo skorzystać z przygotowanego przez nas oświadczenia, które dostępne jest tutaj: POBIERZ. Skorzystanie z wzoru jest nieobowiązkowe.

Wymieniany towar nie może być w stanie pogorszonym od otrzymanego przez klienta.

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Klient będący Konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Pamiętaj! Nie przyjmujemy paczek pobraniowych.